Αποτελέσματα της προκήρυξης MSCA Doctoral Networks 2022

21-03-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προκήρυξης MSCA Doctoral Networks 2022. Σύμφωνα με αυτά, θα χρηματοδοτηθούν 149 προγράμματα διδακτορικών σπουδών με κονδύλια συνολικού ύψους 429,4 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπαίδευση και κατάρτιση περισσότερων από 1650 υποψηφίων διδακτόρων, τόσο εντός, όσο και εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 14 βιομηχανικά διδακτορικά προγράμματα (Industrial Doctoral programmes), στο πλαίσιο των οποίων οι υποψήφιοι θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους επωφελούμενοι από τη συνεργασία και την από κοινού επίβλεψη από ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς φορείς. Επίσης συμπεριλαμβάνονται 12 από κοινού διδακτορικά προγράμματα (Joint Doctoral programmes), που στηρίζονται στην από κοινού επιλογή, εκπαίδευση και επίβλεψη νέων επιστημόνων που καταλήγει στην απονομή από κοινού ή πολλαπλών διδακτορικών διπλωμάτων. Συνολικά υποβλήθηκαν 946 προτάσεις, αντιστοιχώντας σε ποσοστό επιτυχίας 15.8%.

Τα αντίστοιχα έργα θα υλοποιηθούν μέσω της συνεργασίας περισσότερων από 1199 φορέων σε 62 χώρες της ΕΕ, αλλά και συνδεδεμένες χώρες με τον Ορίζοντα Ευρώπη ή τρίτες χώρες. 796 φορείς προέρχονται από το δημόσιο τομέα και 403 από τον ιδιωτικό, εκ των οποίων οι 124 είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι συντονιστές φορείς προέρχονται από 17 κράτη, με την Ελλάδα να συντονίζει 3 έργα. Τα περισσότερα έργα ανήκουν στους τομείς της μηχανικής και της πληροφορικής (33.6%).

Η σύνοψη των στατιστικών είναι διαθέσιμη στη σελίδα της προκήρυξης. Μόλις συμβασιοποιηθούν οι προτάσεις, η πλήρης λίστα των έργων θα είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων CORDIS. Τα πρώτα έργα θα εκκινήσουν από το καλοκαίρι του 2023. Η φετινή προκήρυξη MSCA Doctoral Networks 2023 θα ανοίξει στις 30 Μαΐου.