Τελευταία νέα

Webinar για το Ευρωπαϊκό Συνεργατικό Νέφος για την Πολιτιστική Κληρονομιά (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage)

09-03-2023

Webinar για το Ευρωπαϊκό Συνεργατικό Νέφος για την Πολιτιστική Κληρονομιά (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage)

Η Επίτροπος Mariya Gabriel, κατά την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Νέφους για την Πολιτιστική Κληρονομιά, τόνισε την ανάγκη η πλούσια Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να προβληθεί και να διασωθεί μέσα από νέα εργαλεία και νέες ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος όλων των πολιτών.

EIT Digital Venture Program 2023

08-03-2023

EIT Digital Venture Program 2023

Tags:

Το EIT Digital ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Επιχειρήσεων (Venture Program) για το 2023 το οποίο εδώ και έξι χρόνια υποστηρίζει καινοτόμες ομάδες στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους.

Bioeconomy knowledge base: νέα έκδοση του Κέντρου Γνώσης Βιοοικονομίας

07-03-2023

Bioeconomy knowledge base: νέα έκδοση του Κέντρου Γνώσης Βιοοικονομίας

Το ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για τη Βιοοικονομία (Knowledge Centre for Bioeconomy) του JRC έδωσε στη δημοσιότητα τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη «Bioeconomy knowledge base: an online library to support EU policymaking – Edition 2022».

Προκήρυξη από το EIT Food: EIT Food Open Innovation Call 2023

28-02-2023

Προκήρυξη από το EIT Food: EIT Food Open Innovation Call 2023

Tags:

Το EIT Food χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα που θα επιφέρουν θετικές αλλαγές στα συστήματα τροφίμων όπως τη δημιουργία νέων προϊόντων, νέων και βελτιωμένων εμπορικών διαδικασιών και υπηρεσιών.