Τελευταία νέα

Νέα πανευρωπαϊκή συνεργασία για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα

27-06-2022

Νέα πανευρωπαϊκή συνεργασία για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα

Στις 27 Ιουνίου 2022, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε την νέα Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργικότητα, που προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες οκτώ Κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις που αφορούν το κλίμα, την ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία στην ενέργεια, την υγεία, τις πρώτες ύλες και υλικά, τα τρόφιμα, τη μεταποίηση και την αστική κινητικότητα.

Σύνδεση τρίτων χωρών με τον Ορίζοντα Ευρώπη

21-06-2022

Σύνδεση τρίτων χωρών με τον Ορίζοντα Ευρώπη

Συνεχίζεται η προσχώρηση τρίτων χωρών στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη

Ορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων της CBE JU με ορίζοντα το 2030

17-06-2022

Ορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων της CBE JU με ορίζοντα το 2030

Tags:

Οι ιδρυτικοί εταίροι της CBE JU καθόρισαν τις προτεραιότητες της Σύμπραξης για την περίοδο 2022-2030 στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της CBE JU.

Σχέδια Ισότητας των Φύλων στον Ορίζοντα Ευρώπη: Ποιους αφορά και πώς να συμμορφωθείτε με αυτά

10-06-2022

Σχέδια Ισότητας των Φύλων στον Ορίζοντα Ευρώπη: Ποιους αφορά και πώς να συμμορφωθείτε με αυτά

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-RTD) διοργανώνει την Πέμπτη 23 Ιουνίου, από τις 14:30 μέχρι τις 16:00 CET, διαδικτυακό σεμινάριο για την εξοικείωση των νομικών εκπροσώπων των οργανισμών (LEARs).