1ο  Συμπόσιο Ερευνητικών Υποδομών

06-06-2024

Στις 7 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το πρώτο Συμπόσιο Ερευνητικών Υποδομών στο πλαίσιο του έργου RICH Europe. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III (ISCIII). 

Το Συμπόσιο ήταν η ευκαιρία να τονιστεί η υποστήριξη που παρέχει το πρόγραμμα-πλαίσιο Horizon Europe στην Ανοιχτή Επιστήμη, στην ευρύτερη πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, αλλά και την συμβολή τους στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν σχετικά χρηματοδοτούμενα έργα, έγινε ενημέρωση των Εθνικών Σημείων Επαφής και συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι για τις μελλοντικές προκηρύξεις που αφορούν  Ερευνητικές Υποδομές με τελικό στόχο την ενθάρρυνση του  παγκόσμιου διαλόγου για τη συγκεκριμένη θεματική. 

 Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του Συμποσίου.