Ενημερωτική εκδήλωση της θεματικής περιοχής του Ορίζοντα Ευρώπη «Research Infrastructures»

24-11-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις της θεματικής περιοχής «Research Infrastructures» στις 6 Δεκεμβρίου 2022. Η εκδήλωση θα εστιάσει στις προκηρύξεις του 2023 που απευθύνονται σε Ερευνητικές Υποδομές και θα ανακοινωθούν ως μέρος του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024. Οι προκηρύξεις ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατευθύνσεις (destinations):

  • INFRADEV, που στοχεύει στην ανάπτυξη, εδραίωση και βελτιστοποίηση του τοπίου των ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών και τη διατήρηση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης που κατέχουν.
  • INFRASERV, που προσφέρει υπηρεσίες σε Ερευνητικές Υποδομές για την υποστήριξη της έρευνας για την υγεία, την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού και την προώθηση της πρωτοπόρας γνώσης.
  • INFRATECH, που επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάπτυξη επιστημονικών οργάνων, εργαλείων, μεθόδων επόμενης γενιάς και προηγμένων ψηφιακών λύσεων για Ερευνητικές Υποδομές.
  • INFRAEOSC, με στόχο να επιτρέψει ένα λειτουργικό, ανοιχτό και σύμφωνο με τις αρχές FAIR Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Νέφους (Cloud) Ανοιχτής Επιστήμης.

Η εκδήλωση θα κλείσει με συμβουλές για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων, αλλά και τη διαχείριση έργων, ενώ θα διεξαχθούν και σχετικές ερωταπαντήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και την εγγραφή είναι διαθέσιμες εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τις Ερευνητικές Υποδομές στον Ορίζοντα Ευρώπη είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.