Πρόγραμμα εργασίας Research Infrastructures 2023-2024

21-12-2022

Η θεματική περιοχή Research Infrastructures υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών που παρέχουν πόρους και υπηρεσίες στις ερευνητικές κοινότητες ώστε να διεξάγουν  έρευνα και να προωθήσουν την καινοτομία στα πεδία τους. Στόχος είναι η δημιουργία ανοικτών, προσβάσιμων και βιώσιμων υποδομών παγκοσμίου κύρους για τους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης και όχι μόνο. Στις ερευνητικές υποδομές περιλαμβάνονται:

-Μεγάλος εξοπλισμός ή όργανα

-Υποδομές σχετικές με τη γνώση όπως συλλογές

-Αρχεία ή υποδομές για επιστημονικά δεδομένα

-Υπολογιστικά συστήματα

-Δίκτυα επικοινωνίας

Το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 περιλαμβάνει προκηρύξεις για την επίτευξη αυτού του στόχου χρηματοδοτώντας την ενίσχυση της Ευρώπης μέσα από παγκόσμιας κλάσης υποδομές και την ανοικτή πρόσβαση σε αυτές. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει προκηρύξεις οι οποίες ομαδοποιούνται στις εξής 5 κατευθύνσεις (destinations):

-Destination 1 - Developing, consolidating and optimizing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (INFRADEV),

-Destination 2 - Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (INFRAEOSC)

-Destination 3 - RI services to support health research, accelerate the green and digital transformation, and advance frontier knowledge (INFRASERV),

-Destination 4 - Next generation of scientific instrumentation, tools and methods and advanced digital solutions (INFRATECH),

-Destination 5 - Network connectivity in Research and Education – Enabling collaboration without boundaries (INFRANET)

Το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 παρουσιάστηκε στην ενημερωτική εκδήλωση (Info day) η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2022 διαδικτυακά. Εκτός από τις παρουσιάσεις σχετικές με τις προκηρύξεις του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024, έγιναν παρουσιάσεις σχετικές με έγιναν παρουσιάσεις σχετικές με τη διαδικασία κατάθεσης και αξιολόγησης προτάσεων και οι ιδιαιτερότητες τους. Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες για τη lump sum χρηματοδότηση (κατ’ αποκοπή). Όλες οι παρουσιάσεις (βίντεο) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για νέα και εκδηλώσεις αλλά και τη δικτύωση σχετικά με τη θεματική περιοχή Research Infrastructures μπορείτε να βρείτε μέσω του RICH Europe, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής της θεματικής.