Έναρξη προθεσμίας υποβολής στις νέες προκηρύξεις των Ερευνητικών Υποδομών στον Ορίζοντα Ευρώπη

08-12-2023

Μία σειρά από προκηρύξεις στη θεματική περιοχή των Ερευνητικών Υποδομών (Research Infrastructures, RI) άνοιξε για υποβολή προτάσεων. Το συνολικό δεσμευμένο ποσό για τη χρηματοδότηση των επιτυχημένων προτάσεων ανέρχεται στα 337 εκατομμύρια ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία για όλες τις ανοικτές προκηρύξεις είναι στις 9 Μαρτίου 2024.

Οι συγκεκριμένες προκηρύξεις στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην έρευνα, μέσω της ανάπτυξης, της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας και της δικτύωσης ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας αναγνώρισης.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις ανά θεματική υποκατηγορία παρουσιάζονται στις παρακάτω λίστες:

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του Αυγούστου 2024, ενώ οι συμβάσεις επιχορήγησης αναμένεται να υπογραφούν έως το τέλος του έτους. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο δημοσιευμένο Πρόγραμμα Εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τη βιντεοσκοπημένη σχετική ευρωπαϊκή ενημερωτική ημερίδα.