Εκδήλωση ενημέρωσης του ERC για την συμμετοχή χωρών Widening

26-06-2024

Tags: none

Στις 2 Ιουλίου 2024, η Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης (webinar), για τα στελέχη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών τα οποία έχουν υποστηρικτικό ρόλο προς τους ερευνητές στην διαδικασία υποβολής προτάσεων επιχορήγησης στο ERC. Συγκεκριμένα, η εκδήλωση απευθύνεται σε grant officers, project managers και λοιπό προσωπικό που υποστηρίζει τους ερευνητές στην ανάπτυξη, σύνταξη και υποβολή προτάσεων.

Έχει σχεδιασθεί ειδικά για το προσωπικό που εδρεύει σε χώρες οι οποίες που φιλοξενούν λίγους δικαιούχους ERC, δηλαδή χώρες Widening, οι οποίες καλύπτονται από μέτρα πολιτικής για τη διεύρυνση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη.

Για την συμμετοχή στο webinar η εγγραφή είναι απαραίτητη. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ