Έναρξη υποβολής προτάσεων στην προκήρυξη MSCA and Citizens 2023

21-06-2023

Ανακοινώθηκε σήμερα από την Επιτροπή η έναρξη υποβολής προτάσεων για τη φετινή προκήρυξη MSCA and Citizens. Η προκήρυξη θα παραμείνει ανοικτή έως τις 25 Οκτωβρίου 2023. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης αναμένεται να διατεθούν συνολικά έως 15,4 εκατομμύρια ευρώ σε έως 50 έργα, που περιλαμβάνουν ποικιλόμορφες δράσεις με στόχο να φέρουν την έρευνα και τους ερευνητές πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τη διετία 2024-2025. Η επιδιωκόμενη αλληλεπίδραση της ερευνητικής κοινότητας με το κοινό θα επιτευχθεί μέσω δραστηριοτήτων ενασχόλησης με την επιστήμη, με επίκεντρο τις οικογένειες, τους μαθητές και φοιτητές, αλλά και κοινωνικές ομάδες με δυσκολία πρόσβασης, που είναι λιγότερο διατεθειμένες να εμπλακούν σε πεδία STEAM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά) ή σε ερευνητικές δραστηριότητες. Πιο αναλυτικά, οι χρηματοδοτούμενες δράσεις χωρίζονται στις εξής θεματικές:

  • Την Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή (European Researchers' Night), μια πανευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση που προβάλλει την ποικιλομορφία της επιστήμης και τον αντίκτυπό της στην καθημερινή ζωή των πολιτών με διασκεδαστικούς, εμπνευσμένους τρόπους.
  • Την πρωτοβουλία "Ερευνητές στα σχολεία" (Researchers at Schools), που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς και μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να κοινοποιηθούν στους επιτυχόντες εντός του Φεβρουαρίου 2024, με τα αντίστοιχα έργα να συμβασιοποιούνται μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου του ίδιου έτους.