2,63 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για το EIC ως μέρος του Strategic Technologies for Europe Platform

26-06-2023

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την σύσταση της πλατφόρμας "Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη" (Strategic Technologies for Europe Platform - “STEP”), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) συμμετέχει στο υπό διαμόρφωση σχήμα μέσω του εργαλείου EIC Accelerator.

Η πλατφόρμα STEP σχεδιάστηκε για να τονώσει τις επενδύσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες και να διασφαλιστεί έτσι η ανάπτυξη και η ευρωστία των εταιριών του κλάδου στην ΕΕ. Η πλατφόρμα θα ενισχύσει και θα μοχλεύσει τα υφιστάμενα μέσα της ΕΕ για την ταχεία παροχή χρηματοδοτικής στήριξης προς όφελος των επενδύσεων στον κλάδο. To STEP θα επιτρέψει επίσης τη διοχέτευση της υφιστάμενης χρηματοδότησης προς τεχνολογικούς τομείς που κρίνονται ως ζωτικής σημασίας για την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση όρων ισότιμου ανταγωνισμού για επενδύσεις σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Το STEP θα βασιστεί σε υπάρχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το InvestEU, το Ταμείο Καινοτομίας, τον Ορίζοντα Ευρώπη, το EU4Health, το Πρόγραμμα "Ψηφιακή Ευρώπη", το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Για να ενισχυθεί η επενδυτική ικανότητα που προορίζεται ειδικά για την προώθηση των στόχων της πλατφόρμας STEP, η Επιτροπή προτείνει επίσης τη διάθεση επιπλέον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε στοχευμένα προγράμματα:

  • 3 δισ. ευρώ για το InvestEU, με αποτέλεσμα 75 δισ. ευρώ επενδύσεων, δεδομένου του ποσοστού προβλέψεων 40 % και του μέσου πολλαπλασιαστή 10
  • 0,5 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», τα οποία συμπληρώνονται από 2,13 δισ. ευρώ από ανακατανομή κονδυλίων και με τη χρήση αποδεσμευμένων ποσών, με αποτέλεσμα επενδύσεις ύψους 13 δισ. ευρώ με μέσο πολλαπλασιαστή 5
  • 5 δισ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας, με αποτέλεσμα επενδύσεις ύψους 20 δισ. EUR, δεδομένης της μέχρι σήμερα πείρας στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας
  • 1.5 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους έως και 2 δισ. ευρώ.

Συνολικά, οι ενισχύσεις των εν λόγω τεσσάρων προγραμμάτων και μέσων (InvestEU, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, Ταμείο Καινοτομίας, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας) αναμένεται να οδηγήσουν σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 110 δισ. ευρώ σε κρίσιμες τεχνολογίες που καλύπτονται από την πλατφόρμα STEP. Το STEP μπορεί, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα εργαλεία αλλά και μέσω της μόχλευσης, να κινητοποιήσει συνολικά κεφάλαια έως 160 δισ. ευρώ για επενδύσεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στις σχετικές ερωταπαντήσεις που βρίσκονται εδώ.