Ανοιχτή προκήρυξη για συμμετοχή στην αποστολή Urban Transitions της Αποστολής Καινοτομίας (Mission Innovation)

06-06-2023

Στις 23 Μαΐου 2023 δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αποστολής Urban Transitions Mission (UTM) της Αποστολής Καινοτομίας (Mission Innovation) που είναι ανοιχτή σε όλες τις πόλεις παγκοσμίως. Η προκήρυξη στοχεύει στη διεύρυνση της ισχύουσας ομάδας των 48 πόλεων της Αποστολής που επιλέχθηκαν στο στην πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε ανακοινώθεί στην εμβληματική εκδήλωση COP-27.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πόλεις από την Ευρώπη και παγκοσμίως οι οποίες έχουν υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων, έχουν ολοκληρωμένο σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια και πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σύντομο ερωτηματολόγιο και να το υποβάλουν έως τις 21 Αυγούστου 2023.