Διαδικτυακή εκδήλωση για την προώθηση της κοινής προκήρυξης (Joint Call) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια

26-05-2023

Στις 14 Ιουνίου 2023, η κοινή πλατφόρμα προγραμματισμού (Joint Programming Platform -JPP) ERA-Net Smart Energy Systems (SES), σε συνεργασία με την Αποστολή για την Καινοτομία (Mission Innovation-MI) θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με σκοπό τη προώθηση της κοινής προκήρυξης (Joint Call) για το 2023 σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, στο πλαίσιο της αποστολής για την καινοτομία. Πληροφορίες σχετικά με τη κοινή προκήρυξη για το 2023 μπορείτε να βρείτε εδώ.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:
-τα θέματα της προκήρυξης, τις απαιτήσεις και τα χρονικά περιθώρια
-τις ευκαιρίες συνεργασίας με Παρόχους, «Ζωντανά Εργαστήρια» (Living Labs) και Testbeds, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας JPP SES
-τη δικτύωση και τις ευκαιρίες συνεργασιών
Εάν ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 13:30-15:30 (CET).