Απολογισμός εθνικής ενημερωτικής εκδήλωσης “EIC info day”

10-11-2023

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εθνική ενημερωτική εκδήλωση "EIC info day", η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και την Εκτελεστική Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Συνολικά παρευρέθηκαν 202 άτομα, εκ των οποίων το 44,4% προερχόταν από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, το 42,9% από επιχειρήσεις, το 7,4% από φορείς του δημοσίου και το 5,3% από χρηματοπιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα.

Η δια ζώσης παρουσία στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του EIC Board, του EIC Fund, αλλά και της ελληνικής πολιτείας, έδωσε την ευκαιρία σε όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση να ενημερωθούν αναφορικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει το EIC προς καινοτόμους ερευνητές και επιχειρηματίες, εστιάζοντας κυρίως στο εργαλείο EIC Accelerator, αλλά και στα εθνικά υποστηρικτικά σχήματα της Σφραγίδας Αριστείας και του εργαλείου Plug-in. Οι σχετικές συζητήσεις ανέδειξαν τις υφιστάμενες προκλήσεις, αλλά και προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας. 

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμες εδώ.