Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας επιλέγει ερευνητικά έργα αιχμής με υψηλό αντίκτυπο σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς

04-04-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 44 νέα ερευνητικά έργα αιχμής στο πλαίσιο της προκήρυξης του EIC Pathfinder Challenges για το 2022, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη καινοτομιών σε έξι στρατηγικούς τομείς. Τα επιτυχημένα έργα επιλέχθηκαν μεταξύ 436 επιλέξιμων προτάσεων που υποβλήθηκαν και θα λάβουν χρηματοδότηση έως και 167 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ (κατά μέσο όρο 3,8 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο).

Οι Programme Managers του EIC συμμετείχαν άμεσα στον καθορισμό των προκλήσεων (challenges) και στην επιλογή χαρτοφυλακίων έργων από τις καλύτερες προτάσεις που κατατέθηκαν. Στο επόμενο στάδιο, θα κληθούν να διαχειριστούν τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια με στόχο την αύξηση του συνολικού αντικτύπου.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι προέρχονται από πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς, το 16% των συμμετεχόντων είναι ΜΜΕ. Οι υποψήφιοι υπέβαλλαν τις προτάσεις τους σε έξι Προκλήσεις:

Οι συμφωνίες επιχορήγησης (Grant Agreements) για τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας, ενώ τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2023.

Η προκήρυξη του EIC Pathfinder Challenges για το 2023, με διαφορετικές προκλήσεις, θα ανοίξει για υποβολές προτάσεων στις 20 Ιουνίου, με καταληκτική ημερομηνία στις 18 Οκτωβρίου 2023, 17:00 CET.