Εκδήλωση αναζήτησης επενδυτών για αποτελέσματα έργων έρευνας και καινοτομίας στις θεματικές περιοχές της Ενέργειας, των Μεταφορών και του Euratom

28-02-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον επενδυτικό φορέα Business Angels Europe διοργανώνουν στις 23 Μαΐου 2023 εκδήλωση με στόχο την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων έρευνας και καινοτομίας στις θεματικές περιοχές της Ενέργειας, των Μεταφορών και του Euratom. Οι εκπρόσωποι των έργων θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ώριμα αποτελέσματα των έργων τους σε πάνελ επιχειρηματικών επενδυτών με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έως τις 13 Μαρτίου αυτό το ερωτηματολόγιο και να δημιουργήσουν προφίλ στο Horizon Results Platform.