Διαδικτυακός διάλογος “Citizen Voices for the EU Climate Transition”

28-04-2023

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει έναν διαδικτυακό διάλογο υψηλού επιπέδου στις 3 Μαϊου στις 15:00 (GMT+03:00). Ο διάλογος αυτός σηματοδοτεί τη λήξη του έργου "Citizen Voices for the EU Climate Transition". Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει πολίτες, εμπειρογνώμονες, αλλά και το Γενικό Διευθυντή Marc Lemaître, ο οποίος θα συντονίσει το διάλογο, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Διοργανικές Σχέσεις Maroš Šefčovič, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία. Στο διάλογο αυτό θα συζητηθεί ο οδικός χάρτης της ΕΕ για την Κλιματική Μετάβαση (EU Roadmap for Climate Transition), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal).

Ο συγκεκριμένος οδικός χάρτης διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του έργου "Citizen Voices for the EU Climate Transition", κατόπιν διαβούλευσης με περισσότερους από 800 πολίτες και 260 ειδικούς επιστήμονες, μέσω δύο σειρών από θεματικά εργαστήρια (workshops) που διοργανώθηκαν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Ο οδικός χάρτης προσδιορίζει συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και πράσινη μετάβαση και να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς το κοινό. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής στη σχετική πλατφόρμα. Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές είναι διαθέσιμες εδώ.