Ενημερωτική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας

20-09-2022

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) και η Εκτελεστική Επιτροπή για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) οργάνωσαν μία ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας για τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας (European Innovation Ecosystems, EIE) και την πρωτοβουλία Startup Europe, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2022.

Η βιντεοσκοπημένη εκδήλωση και οι σχετικές παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες.