Επίσημη ένταξη του Καναδά στον Ορίζοντα Ευρώπη

05-07-2024

Στις 3 Ιουλίου 2024, η Πρόεδρος Ursula von der Leyen και ο πρωθυπουργός Justin Trudeau υπέγραψαν την επίσημη σύνδεση του Καναδά με τον Πυλώνα II του Ορίζοντα Ευρώπη. Αυτή η συμφωνία ορόσημο σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά.

Οι καναδικές οντότητες θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν και να ηγούνται ερευνητικών κοινοπραξιών με ορισμένους από τους καλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς παγκοσμίως για την από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται απευθείας από το πρόγραμμα, στου οποίου τον προϋπολογισμό ο Καναδάς θα συνεισφέρει οικονομικά.

Η σύνδεση του Καναδά στον Ορίζοντα Ευρώπη υπογραμμίζει την απο κοινού αφοσίωση στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, μέσω της αξιοποίησης συντονισμένων δυνάμεων για την περαιτέρω τεχνολογική πρόοδο και την ενίσχυση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, αλλά και στην προώθηση της Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης.

Η συμμετοχή του Καναδά στον Ορίζοντα Ευρώπη ανοίγει νέους δρόμους για συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα των ωκεανών, η υγειονομική περίθαλψη, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, η βιοοικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι ψηφιακές υποδομές. Οι Καναδοί ερευνητές και ερευνήτριες θα έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο Ευρωπαίων ομολόγων, γεγονός που θα διευκολύνει περισσότερες συνεργασίες και που, δυνητικά, θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες, δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και ανάπτυξη και στις δύο περιοχές.

Η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν τη συνεργασία τους ανοιχτή, διαφανή και συμπεριληπτική, εμπλέκοντας τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο στην προσπάθεια αυτη. Η συνεργασία αυτή θα δώσει επίσης προτεραιότητα στη στήριξη της διαφορετικότητας και της ισότητας των φύλων.