Νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

04-03-2021

Στις 24 Φεβρουαρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη νέα στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θέτοντας έτσι το πλαίσιο για την προετοιμασία της Ευρώπης απέναντι στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παρόλο που η ΕΕ εργάζεται εντατικά για να μετριάσει την κλιματική αλλαγή, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι αναγκαία η προετοιμασία για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Από τους θανατηφόρους καύσωνες και την εκτεταμένη ξηρασία, μέχρι τα κατεστραμμένα δάση και τις διαβρωμένες ακτές από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη σημαντικά την Ευρώπη και τον κόσμο.

Με γνώμονα την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του 2013, οι στόχοι της νέας στρατηγικής είναι η μετατόπιση της έμφασης από την κατανόηση του προβλήματος στην ανάπτυξη λύσεων και το πέρασμα από το σχεδιασμό στην υλοποίηση.