Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: δημοσίευση τεχνικής έκθεσης

30-10-2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) δραστηριοποιείται στην αιχμή των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Η τεκμηρίωση της φιλόδοξης αυτής δήλωσης περιέχεται στην πρόσφατα δημοσιευθείσα Τεχνική Έκθεση του EIC για το 2023, η οποία περιγράφει τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες που υποβλήθηκαν στο EIC στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η έκθεση δίνει έμφαση σε χαμηλής τεχνολογικής ωριμότητας ερευνητικά έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται μετά από εκτενή επισκόπηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένους τομείς τεχνολογίας που έχουν προσελκύσει προτάσεις υψηλής ποιότητας, αλλά που δεν χρηματοδοτούνται μέχρι σήμερα από το EIC. Η έκθεση προέκυψε από την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, συμπεριλαμβάνοντας και τις απόψεις των Διευθυντών Προγραμμάτων του EIC, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα, καθαρή τεχνολογία και υγεία.

Η ανάλυση που κοινοποιείται στην έκθεση θα βοηθήσει στην ενημέρωση μελλοντικών εξερευνήσεων του χαρτοφυλακίου EIC, χαρτογραφώντας εσωτερικά δεδομένα EIC με παγκόσμιες τάσεις με βάση τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις δημοσιεύσεις, τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη τεχνική έκθεση του EIC δημοσιεύτηκε το 2022, παρουσιάζοντας μια σειρά από αναδυόμενες τεχνολογίες και πρωτοποριακές καινοτομίες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας πρώτης διαδικασίας επισκόπησης που πραγματοποιήθηκε το 2021.