Ορίζοντας Ευρώπη: Εναρκτήρια εκδήλωση από την Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-02-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνουν την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου εναρκτήρια διαδικτυακή εκδήλωση για το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη.

Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι:

- Η ενίσχυση των συνεργειών των προγραμμάτων “Horizon Europe” και “Next Generation EU” μαζί με εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με στόχο την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

- Η προετοιμασία μίας ανθεκτικής ανάκαμψης μέσω ενός ανανεωμένου, συνεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η κ. Mariya Gabriel, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, και ο κ. Manuel Heitor, Υπουργός Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Πορτογαλικής Προεδρίας και του δικτύου PERIN (Portugal in Europe Research and Innovation Network). Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mX-o4vFe-7s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Ιστοσελίδα Πορτογαλικής Προεδρίας: www.2021portugal.eu

Δίκτυο PERIN: https://perin.pt/