Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2021

18-01-2021

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η Πορτογαλία ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Στόχοι της η κοινωνική, πράσινη και ψηφιοποιημένη ΕΕ, αλλά και η ταχεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι προτεραιότητες της πορτογαλικής Προεδρίας έχουν ως γνώμονα το σύνθημα: «Ώρα για αποτελέσματα: μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη».

Το πρόγραμμα της Προεδρίας επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς, οι οποίοι συνάδουν με τους στόχους των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ:

- ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης

- προαγωγή της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο

- προώθηση της βιώσιμης ανάκαμψης

- επιτάχυνση μιας δίκαιης ψηφιακής μετάβασης για όλους

- επιβεβαίωση του ρόλου της ΕΕ στον κόσμο, εξασφαλίζοντας ότι ο ρόλος αυτός βασίζεται σε ανοικτό πνεύμα και πολυμερή προσέγγιση