HORIZON-MSCA- Doctoral Networks -2021: 405 εκατομμύρια ευρώ για διδακτορικά προγράμματα

04-05-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης 2021 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) για Δίκτυα Διδακτόρων και θα χρηματοδοτήσει συνολικά 144 διδακτορικά προγράμματα με 405 εκατ. ευρώ με προοπτική κατάρτισης περισσότερων από 1500 υποψηφίων διδακτόρων εντός και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου.
Θα χορηγηθούν 53 εκατομμύρια ευρώ σε 18 προγράμματα Βιομηχανικών Διδακτόρων (Industrial Doctorates) για την εκπαίδευση υποψηφίων διδάκτορα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους εκτός ακαδημαϊκού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα επωφεληθούν επίσης από την κοινή εποπτεία εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα.
36 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε 10 κοινά διδακτορικά προγράμματα, τα οποία προωθούν την κοινή επιλογή, την κατάρτιση και την εποπτεία που οδηγούν σε κοινούς ή πολλαπλούς διδακτορικούς τίτλους.
Τα διδακτορικά προγράμματα υλοποιούνται από διεθνείς συνεργασίες, καλύπτοντας σχεδόν 1160 οργανισμούς με έδρα σε 38 χώρες της ΕΕ, χώρες που συνδέονται με το Horizon Europe και όχι μόνο, συμπεριλαμβανομένων 232 από τον ιδιωτικό τομέα, 120 εκ των οποίων είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Τα επιλεγμένα έργα θα προωθήσουν την έρευνα σε τομείς όπως η νέα διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανθεκτικότητα στο κλίμα.
Τα προγράμματα Βιομηχανικών Διδακτόρων (Industrial Doctorates) θα εκπαιδεύουν υποψηφίους διδάκτορες σε τομείς όπως η ανάπτυξη σταθμών ταχείας φόρτισης για ηλεκτρική κινητικότητα, τεχνητή νοημοσύνη για μικροηλεκτρονική ή τεχνολογίες 6G.
Τα κοινά διδακτορικά προγράμματα (Joint Doctorates) θα διερευνήσουν τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ και του γλαυκώματος μεταξύ άλλων θεμάτων.
Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) έλαβε 1076 αιτήσεις για αυτήν την πρόσκληση, την πρώτη στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία.
Μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, των βαθμολογιών και των στατιστικών έχει δημοσιευθεί στη σελίδα της πρόσκλησης MSCA Doctoral Networks 2021.
To Πρόγραμμα ERC στηρίζει τους ερευνητές από την Ουκρανία
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) απηύθυνε έκκληση στους δικαιούχους των επιχορηγήσεων του να παράσχουν προσωρινή απασχόληση σε πρόσφυγες ερευνητές και προσωπικό υποστήριξης, όπως τεχνικούς και διευθυντές εργαστηρίων, από την Ουκρανία. Το ERC έχει έρθει σε επαφή με και τους 5.600 σημερινούς δικαιούχους του και συλλέγει πληροφορίες για πιθανές ευκαιρίες εργασίας. Αυτά τα δεδομένα θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιευτούν σταδιακά στον ιστότοπο του ERC και σε άλλες ιστοσελίδες. Η πρωτοβουλία ακολουθεί τη δήλωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC για υποστήριξη της Ουκρανίας και της ερευνητικής της κοινότητας.
Η κα Mariya Gabriel, Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, δήλωσε: «Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί απόδειξη της ισχυρής δέσμευσης της ΕΕ και του ανοίγματος των προγραμμάτων Ε&Κ στη συμμετοχή τρίτων χωρών. Η συμμετοχή των δικαιούχων επιχορηγήσεων του ERC σε μια τέτοια δράση προς τους Ουκρανούς ομοτίμους ενισχύει την προθυμία μας να υποστηρίξουμε τη συμμαχία ΕΕ-Ουκρανίας μέσω ερευνητικών συνεργασιών».
Η καθηγήτρια Maria Leptin, Πρόεδρος του ERC, δήλωσε: «Καλούμε τους επιχορηγούμενους του ERC και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα που τους φιλοξενούν: ανοίξτε τα εργαστήριά σας και ανοίξτε τις ομάδες σας σε ερευνητές που έπρεπε να φύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μπορεί να σχεδιάζετε να προσλάβετε μέλη της ομάδας για το έργο σας που χρηματοδοτείται από το ERC και θα σας ζητούσα να εξετάσετε τους πρόσφυγες ερευνητές και άλλα μέλη του προσωπικού από την Ουκρανία των οποίων η τεχνογνωσία ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Αυτός είναι μόνο ένας τρόπος για να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας – είναι ζωτικής σημασίας η επιστημονική κοινότητα να είναι ενωμένη».
Εκτός από αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για επιστήμονες, μελετητές και ερευνητικό προσωπικό από την Ουκρανία, το Επιστημονικό Συμβούλιο είχε ήδη ετοιμάσει μια πρόταση νωρίτερα φέτος για να συμπεριλάβει μια ειδική διάταξη στο Πρόγραμμα Εργασίας του ERC 2023 για τους ερευνητές που ζητούν άσυλο ευρύτερα. Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι αιτήσεις επιχορήγησης από πρόσφυγες ερευνητές επίσης από άλλες χώρες και εμπόλεμες ζώνες. Δείτε επίσης το Science4Refugees.