Ημερίδα Ενημέρωσης για τις προκηρύξεις European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH) στο πλαίσιο του Cluster 2

24-05-2024

Στις 14 Ιουνίου και ώρα 11.00 CET η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ημέρα Ενημέρωσης αναφορικά με τις νέες πέντε προκηρύξεις που έχουν προστεθεί στο Πρόγραμμα Εργασίας 2024 της θεματικής ενότητας του Ορίζοντα Ευρώπη «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Πολυδεκτική Κοινωνία».

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία ενημέρωσης για νέες προκηρύξεις με στόχο την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων που θα βοηθήσουν στη δημιουργία διαφορετικών εφαρμογών για την ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του European Collaborative Heritage Cloud (ECCCH).

Με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 110 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ορίζοντα Ευρώπη, το ECCCH θα είναι μια μοναδική υποδομή που θα επιτρέψει μια άνευ προηγουμένου διεπιστημονική και μεγάλης κλίμακας συνεργασία μεταξύ ειδικών. Θα παρέχει τεχνολογίες αιχμής για την ψηφιοποίηση αντικειμένων, την έρευνα έργων τέχνης και την τεκμηρίωση δεδομένων, τα οποία θα προωθήσουν σημαντικά και θα προσθέσουν μια νέα ψηφιακή διάσταση στην έρευνα, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, η συγκεκριμένη υποδομή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προηγμένες τεχνολογίες και στην άρση των φραγμών για τα μικρότερα και απομακρυσμένα ιδρύματα.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το ενημερωμένο Πρόγραμμα Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2024 και να στείλετε τις ερωτήσεις σας εκ των προτέρων μέσω του Slido χρησιμοποιώντας το #ECCCH, ώστε να απαντηθούν, πλήρως και κατά προτεραιότητα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκδήλωσης.