Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 328 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη 1.630 έμπειρων ερευνητών στην Ευρώπη και διεθνώς

23-02-2021

Tags:

Στις 8 Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2020 για τις ατομικές υποτροφίες (Individual Fellowships) των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Πρόκειται για επιχορηγήσεις που προσφέρονται σε άριστους, έμπειρους ερευνητές για να εργαστούν σε έργα σε κάθε ερευνητικό τομέα και παράλληλα να λάβουν κατάρτιση και εποπτεία για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους.


Συνολικά 1.630 άριστοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές που εργάζονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, καθώς και στη βιομηχανία και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα χρηματοδοτηθούν με 328 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπότροφοι θα εργαστούν σε έργα που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία και η μετανάστευση, καθώς και σε τομείς που σχετίζονται με τις Αποστολές Έρευνας και Καινοτομίας του Ορίζοντα Ευρώπη, όπως ο καρκίνος, οι έξυπνες πόλεις, το έδαφος και οι υγιείς ωκεανοί.