Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie 2023: Καταγραφή Προτάσεων και Προοπτικές Χρηματοδότησης

25-09-2023

Η τρίτη προκήρυξη για μεταδιδακτορικές υποτροφίες χρηματοδοτούμενες από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο Marie Skłodowska-Curie Actions ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 με 8.039 προτάσεις, σημειώνοντας αύξηση από τις 7.044 προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2022. Φέτος, 7.178 προτάσεις αφορούσαν ευρωπαϊκές υποτροφίες και 861 παγκόσμιες υποτροφίες, με αναμενόμενη χρηματοδότηση άνω των 1.250 έργων και ενδεικτικό προϋπολογισμό 260,47 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα MSCA Postdoctoral Fellowships (Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες) υποστηρίζει ερευνητές με διδακτορικό δίπλωμα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να προωθήσουν την καινοτομία, τη διεθνή συνεργασία και την επιτυχημένη μετάβαση σταδιοδρομίας στην Ευρώπη. Οι υποτροφίες ERA (ERA Fellowships) θα εξετάσουν προτάσεις από Widening χώρες και η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) θα αναγνωρίσει την αξία των προτάσεων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω περιορισμών στον προϋπολογισμό, βοηθώντας στην ανεύρεση εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων. Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει αξιολόγηση, κοινοποίηση και έναρξη έργων μέχρι και δύο μήνες μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής.