Οδηγός για τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες (Postdoctoral Fellowships) στις Δράσεις Marie Sklodowska Curie

18-07-2022

Το ανανεωμένο εγχειρίδιο με χρήσιμες συμβουλές για την υποβολή προτάσεων στις μεταδιδακτορικές υποτροφίες είναι διαθέσιμο!
Το εγχειρίδιο αυτό βασίζεται στο ''IF Survivors Guide'', που προετοιμάστηκε από τα Εθνικά Σημεία Επαφής που συμμετείχαν στο Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής, που προηγήθηκε του Net4Mobility+.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο θα βοηθήσουν και θα υποστηρίξουν τους ερευνητές που υποβάλουν πρόταση στην πρόσκληση για μεταδιδακτορικές υποτροφίες των Δράσεων Marie Sklodowska Curie με καταληκτική ημερομηνία 14/09/2022.