Παροχή υποστήριξης σε 124 ερευνητές μέσω της δράσης MSCA4Ukraine

24-02-2023

Tags:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την υποστήριξη  13 διδακτορικών και 111 μεταδιδακτορικών εκτοπισμένων ερευνητών από την Ουκρανία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας MSCA4Ukraine. Οι ερευνητές, οι οποίοι δεν μπορούν να συνεχίσουν την έρευνά τους στην Ουκρανία λόγω του πολέμου, θα φιλοξενηθούν σε ακαδημαϊκούς ή όχι οργανισμούς, σε 21 χώρες τις ΕΕ. Οι περισσότεροι οργανισμοί βρίσκονται στην Γερμανία, στην Τσεχία και στην Γαλλία. Όπως και στις κύριες δράσεις Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), οι ερευνητές πέραν της διεξαγωγής της έρευνας τους, θα εκπαιδευτούν με στόχο να αναπτύξουν την καριέρα τους. Εάν η κατάσταση λόγω του πολέμου το επιτρέψει, οι ερευνητές θα λάβουν υποστήριξη για τον επαναπατρισμό τους στην Ουκρανία και την διασφάλιση της ανάπτυξης δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στην χώρα.

Οι περισσότερες επιλεγμένες προτάσεις είναι στον τομέα των επιστημών ζωής, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και της χημείας. Η διάρκεια των υποτροφιών έχει εύρος από οκτώ μήνες έως δύο έτη, με τις περισσότερες από τις επιλεγμένες να έχουν διάρκεια 2 έτη.