Πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αποστολές Έρευνας και Καινοτομίας του Ορίζοντα Ευρώπη

20-01-2023

Tags:

Το 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αποστολές διοργανώνεται διαδικτυακά στις 25 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRAMI, το οποίο υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Αποστολών (EU Missions). Το Φόρουμ έχει στόχο να φέρει σε επαφή όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων αλλά και δυνητικά εμπλεκόμενων στις Αποστολές, όπως:

-Δημόσιους φορείς

-Κοινωνία των πολιτών

-Επιχειρήσεις

-Ερευνητική κοινότητα

Το πρόγραμμα του Φόρουμ εστιάζει στην προσέγγιση των Αποστολών για μετασχηματιστικές  πολιτικές και παρέχει μία πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των Αποστολών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία μέρη:

1. The EU Mission Approach: Overview over the governance structure, introduction of the Big Idea and TRAMI

2. Making Missions Work: Focus on Mission Implementation

3. The Road Ahead: Thematic EU Missions and Projects

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την εγγραφή είναι διαθέσιμες εδώ.