Δημοσίευση της εργαλειοθήκης “The Funding Toolkit for Early-Stage Social Innovators”

23-09-2021

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού καινοτομίας και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας  - EIC, δημιουργήθηκε εργαλειοθήκη με στόχο τη βοήθεια σε πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι early-stage social innovators όπως η αναζήτηση χρηματοδότησης, διαμόρφωση και επικοινωνία της ιδέας, κ.ά. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει μαρτυρίες σημαντικών opinion leaders στο χώρο της καινοτομίας.