162 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων Ερευνητικών Υποδομών

20-01-2022

H νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο του Horizon Europe είναι ανοιχτή έως τις 20 Απριλίου 2022.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει προκηρύξεις για τη χρηματοδότηση έργων Ερευνητικής Υποδομής σε τρεις προορισμούς και επτά θέματα με χρηματοδότηση ύψους έως και 162 εκατομμύρια ευρώ.

• Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (INFRAEOSC)- 30 εκατ. ευρώ
• Next generation of scientific instrumentation, tools and methods and advanced digital solutions (INFRATECH)- 110 εκατ. ευρώ
• Developing, consolidating and optimising the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (INFRADEV)- 21.8 εκατ. ευρώ

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα είναι διαθέσιμα το τρίτο τρίμηνο του 2022. Οι επιτυχημένες προτάσεις έργων θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνία επιχορήγησης για να ξεκινήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενημερωτική εκδήλωση της ΕΕ.