Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για το 1ο στάδιο της Προκήρυξης «Teaming for Excellence» του Ορίζοντα Ευρώπη

11-10-2021

H Προκήρυξη HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage, με καταληκτική ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2021, συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν 116 προτάσεις με 1.57 δις ευρώ αιτούμενη συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σχεδόν εννιά (9) φορές πιο πάνω από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τη προκήρυξης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με επιλεγμένους αξιολογητές από τη βάση δεδομένων που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ όσοι προσκληθούν στο 2ο στάδιο θα κληθούν να καταθέσουν λεπτομερείς προτάσεις έως τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.