25 πόλεις λαμβάνουν περαιτέρω στήριξη από την ΕΕ για καινοτόμα έργα για το κλίμα

30-05-2024

Είκοσι πέντε πόλεις που δεσμεύτηκαν να καταστούν κλιματικά ουδέτερες στο πλαίσιο της Αποστολής για τις πόλεις της ΕΕ, βρίσκονται σε καλό δρόμο για να λάβουν περαιτέρω στήριξη από την ΕΕ για έργα που σχετίζονται με το κλίμα, με στόχο την επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη του στόχου τους για το 2030.

Μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, πόλεις από όλη την ΕΕ αλλά και τις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος θα επωφεληθούν με πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για να γίνουν «πιλοτικές πόλεις», λειτουργώντας ως κόμβοι καινοτομίας καθώς θα “τεστάρουν” λύσεις για την ταχεία απεξάρτηση από τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.

Οι επιχορηγήσεις, που χορηγούνται σε πακέτα των 500.000-600.000, 1 εκατομμυρίου ή 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, θα υποστηρίξουν τις διερευνητικές δραστηριότητες των πιλοτικών πόλεων σε 21 έργα (με ορισμένες πόλεις να έχουν υποβάλει κοινές προτάσεις) και σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις πηγές εκπομπών όπως είναι οι μεταφορές, η κινητικότητα και η βιομηχανία και τα μέσα αλλαγής όπως η διακυβέρνηση, η κοινωνική καινοτομία, τα δεδομένα (data) και η ψηφιοποίηση.

Οι επιλεγμένες πόλεις, τέσσερις από τις οποίες είναι ελληνικές, και θα περάσουν από επίσημη Διαδικασία Συμφωνίας Επιχορήγησης (GAP) είναι:

Helsinki, Tampere (Φιλανδία); Munich, Dortmund, Heidelberg, Leipzig, Dresden (Γερμανία); Brussels, Antwerp (Βέλγιο); Gabrovo (Βουλγαρία); Reykjavik (Ισλανδία); Sønderborg (Δανία); Angers Loire Métropole, Bordeaux Métropole, Communauté Urbaine de Dunkerque, City of Paris (Γαλλία); Dublin, Cork (Ιρλανδία); Athens, Trikala, Kalamata, Thessaloniki (Ελλάδα), Elbasan (Αλβανία), Izmir (Τουρκία), and Gothenburg (Σουηδία).

Επίσης, οι «πιλοτικές πόλεις» θα λάβουν άμεση υποστήριξη από εμπειρογνώμονες και θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν από καλές πρακτικές σε άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια του διετούς προγράμματος που θα υλοποιηθεί από το NetZeroCities, την κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των πόλεων στο πλαίσιο της Αποστολής για τις Πόλεις της ΕΕ.

Στα αποτελέσματα και στη γνώση που θα παραχθεί από τις δράσεις που θα υλοποιήσουν οι «πιλοτικές πόλεις», θα έχουν πρόσβαση και πόλεις που δεν συμμετέχουν στη συγκεκριμένη Αποστολή αλλά έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα «αδελφοποίησης» (twinning). Οι «αδελφοποιημένες πόλεις» (twin cities) θα συνεργαστούν με τις «πιλοτικές πόλεις» για να αποκτήσουν γνώση και να συνεργαστούν σε κοινά προβλήματα, πολλαπλασιάζοντας τον αντίκτυπο του προγράμματος και επιταχύνοντας τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών πόλεων να γίνουν κλιματικά ουδέτερες.

Οι επιχορηγήσεις αυτές (awards) είναι η τρίτη και τελευταία παρτίδα που απονέμεται στην Αποστολή για τις Πόλεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιλοτικών Πόλεων, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των Πιλοτικών Πόλεων να ανέρχεται σε 104.