Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης ERC Starting Grants 2023

18-09-2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) έδωσε στη δημοσιότητα τους επιτυχόντες της προκήρυξης ERC Starting Grants 2023. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 400 εξέχοντες ερευνητές θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους άνω των 628 εκατομμυρίων ευρώ για να υλοποιήσουν δράσεις έρευνας αιχμής. Συνολικά υποβλήθηκαν 2696 προτάσεις, με το φετινό ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται στο 14,8%.

Οι επιτυχόντες θα υλοποιήσουν τα έργα τους σε 24 χώρες, με τους περισσότερους να φιλοξενούνται από φορείς με έδρα στη Γερμανία (87 έργα), τη Γαλλία (50), την Ολλανδία (44) και το Ηνωμένο Βασίλειο (32). Όσον αφορά την εθνικότητα των ερευνητών, η πλειονότητα είναι Γερμανοί (66 ερευνητές), Ιταλοί (57), Γάλλοι (32) και Ολλανδοί (27), ενώ μεταξύ των επιτυχόντων βρίσκονται και 14 Ευρωπαίοι πολίτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις ΗΠΑ, αλλά θα υλοποιήσουν τα έργα τους στην Ευρώπη. Το 43% των επιτυχόντων είναι γυναίκες, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (39%). Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αναμένεται να συντελέσουν στη δημιουργία περισσότερων από 2600 θέσεων εργασίας στα ιδρύματα φιλοξενίας.

Οι επιχορηγήσεις ERC Starting Grants προσφέρουν πλήρη ερευνητική αυτονομία με χρηματοδότηση έως 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε νέους ερευνητές για να υλοποιήσουν έργα διάρκειας έως 5 ετών, ώστε να δομήσουν την ερευνητική τους ομάδα και να καταξιωθούν διεθνώς στο αντικείμενό τους. Τα χρηματοδοτούμενα έργα καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία, από τις φυσικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας, έως τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ορισμένα παραδείγματα χρηματοδοτούμενων έργων βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα. Γενικές πληροφορίες για τις χρηματοδοτήσεις ERC Starting Grants είναι διαθέσιμες εδώ. Η υποβολή προτάσεων γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, μέσω του σχετικού συνδέσμου.