Ανακοίνωση βραβείων του EIC για το έτος 2023

27-04-2023

H Εκτελεστική Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) δημοσίευσε τις σχετικές προκηρύξεις για διαγωνισμούς και βραβεία που απευθύνονται σε καινοτόμες επιχειρήσεις και θα διεξαχθούν από το μήνα Μάιο μέχρι το τέλος του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

Ο διαγωνισμός υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις ώστε να μετασχηματίσουν τις ιδέες τους προς λειτουργικές λύσεις και συνθέτει ένα δίκτυο φορέων ριζοσπαστικής καινοτομίας που διαμορφώνουν την κοινωνία μας. Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει την κοινωνική καινοτομία ως μια δυναμική προσέγγιση απέναντι στις κοινωνικές προκλήσεις.

Επικοινωνία: EISMEA-EUSIC@ec.europa.eu

Ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ:

Το συγκεκριμένο βραβείο αποδίδεται κάθε χρόνο ως αναγνώριση προς τις Ευρωπαϊκές πόλεις που ενσωματώνουν με τον καλύτερο τρόπο την καινοτομία στο εσωτερικό τους. 

Επικοινωνία: EISMEA-ICAPITAL@ec.europa.eu

Ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ:

Το συγκεκριμένο βραβείο αποδίδεται κάθε χρόνο ως επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλονται από δημόσιους και ιδιώτες αγοραστές για την ενσωμάτωση της καινοτομίας σε προμήθειες σε όλη την Ευρώπη.

Ενημερωτική εκδήλωση: 31 Mαΐου, εγγραφές εδώ.

Επικοινωνία: EISMEA-EUIPAWARDS@ec.europa.eu

Ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ:

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες για να βοηθήσουν ευάλωτους πληθυσμούς που πλήττονται από φυσικούς κινδύνους και ανθρωπογενείς κρίσεις, όπως οι συγκρούσεις.

Ενημερωτική εκδήλωση: 23 Mαΐου, εγγραφές εδώ.

Επικοινωνία: EISMEA-INNOVAID@ec.europa.eu

Ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ:

Αυτό το βραβείο τιμά τις γυναίκες επιχειρηματίες πίσω από Ευρωπαϊκά παραδείγματα εφαρμογών ρηξικέλευθης καινοτομίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 1 Ιουνίου.

Επικοινωνία: EISMEA-WIP@ec.europa.eu