Απολογισμός εθνικής ενημερωτικής εκδήλωσης ERC, EIC, EIT και Ερευνώ – Καινοτομώ

02-11-2023

Στις 18 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, ενημερωτική εκδήλωση εθνικής εμβέλειας για ορισμένα από τα πιο δημοφιλή ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε ολόκληρο τον κύκλο της. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), το Ινστιτούτο Παστέρ, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων για την Έρευνα και Καινοτομία (ΕΥΔΕ ΕK), το δίκτυο gnΩsi και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκδήλωση είχε στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του ελληνικού οικοσυστήματος για συμμετοχή στα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρουσιάστηκαν.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Μάξιμος Σενετάκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, ο καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γεν. Γραμματέας ΓΓΕΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαβέκης, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Δρ. Σωσσάνα Κολυβά.

Την πρωινή συνεδρία συντόνισε η συντόνισε η κ. Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη, Εθνικό Σημείο Επαφής, εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ. Η συνεδρία ξεκίνησε με την παρουσίαση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) από την Δρ. Ναυσικά Σταυρίδου, Research Programme Expert στον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCΕΑ), η οποία παρουσίασε τη δομή του Οργανισμού, το πρόγραμμα εργασίας και τις προκηρύξεις για το έτος 2024, καθώς και συμβουλές για την κατάρτιση επιτυχημένης πρότασης. Ακολούθως, η Δρ. Άλκηστις Μπονάνου, Εθνική Εκπρόσωπος ERC, έκανε μια σύντομη αναφορά στην ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης αφορούσε στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Πρώτος τον λόγο πήρε ο Δρ. Ανδρέας Λυμπέρης, Διευθυντής της Μονάδας Ε.03.2 της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EISMEA), ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη δομή του Συμβουλίου Καινοτομίας, τα επιμέρους εργαλεία και τις προκλήσεις του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, ο κ. Βασίλειος Γογγολίδης, Εθνικός Εκπρόσωπος EIC, έκανε μια σύντομη παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την καθηγήτρια Ιωάννα Ζεργιώτη από τη PhosPrint P.C., το Δρ. Νικόλαο Κανόπουλο από τη Brite Solar, και τον κ. Παναγιώτη Παπαγεωργίου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι εκπρόσωποι των δύο ελληνικών εταιρειών που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το εργαλείο EIC Accelerator παρέθεσαν τη δική τους εμπειρία, ενώ ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε τα εργαλεία της τράπεζας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την υποβολή διεθνών πατεντών και για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους. Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη, Εθνικό Σημείο Επαφής για το EIC, εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ.

Κατόπιν, ο κ. Ορέστης Τρασανίδης, Managing Director, EIT Hub Silicon Valley, παρουσίασε τη θεματική του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και τις βασικές αρχές λειτουργίας του. Ο κ. Τρασανίδης τόνισε τον κομβικό ρόλο του ΕΙΤ στη διασύνδεση της βασικής έρευνας με την καινοτομία και την αγορά, και το ρόλο των διεθνών συνεργασιών στην ωρίμανση της καινοτομίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Στράτος Σπιτιέρης, στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ παρουσίασε το έργο υποστήριξης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων EEN2EIC από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Κλείνοντας την πρωινή συνεδρία, ο Δρ. Βαβέκης, Δ/ντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, υπό την ιδιότητά του ως European Patent Attorney, παρουσίασε τις βασικές μεθόδους διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται για την προστασία ερευνητικών αποτελεσμάτων διεθνώς, τονίζοντας τα οφέλη, αλλά και τις δυσκολίες τέτοιων εγχειρημάτων.

Στην απογευματινή συνεδρία, η οποία συντονίστηκε από την κ. Βασιλική Καλοδήμου, Εθνικό Σημείο Επαφής, εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ οι κκ. Σταυρούλα Πούλου, στέλεχος της Μονάδας Α, Υπηρεσία ΕΥΔΕ-ΕΚ και Μαρία Κουτσοπούλου, Μονάδα Α Προϊσταμένη Υπηρεσία ΕΥΔΕ-ΕΚ, παρουσίασαν το δημοφιλές εργαλείο «Ερευνώ – Καινοτομώ» καθώς και την εθνική συνέργεια με το EIC Accelerator, το εργαλείο EIC Plug in, χάρη στο οποίο μια επιχείρηση που έχει υλοποιήσει έργο ΕΔΚ μπορεί να αιτηθεί να αξιολογηθεί, ώστε να προκριθεί στο δεύτερο στάδιο των προκηρύξεων του EIC Accelerator.

Ακολούθησε διαδικτυακή συζήτηση με συμμετέχοντες τον κ. Πέτρο Φορτσάκη, Head of Modelling στην εταιρία OSeven, κάτοχο Seal of Excellence, ο οποίος παρέθεσε την εμπειρία του από την υλοποίηση έργων στον Α’ και Β’ κύκλο του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και τόνισε τόσο τη σημασία της αναμενόμενης χρηματοροής από το πρόγραμμα για μια ενδιαφερόμενη εταιρεία, όσο και το γεγονός πως η πρόταση πρέπει να απηχεί το στρατηγικό όραμα της εταιρίας. Στη συνέχεια, ο κ. Μάρκος Κοντιζάς, στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ με πολύχρονη εμπειρία στο πρόγραμμα, τόνισε πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τον σχηματισμό μίας κοινοπραξίας.

Επιστρέφοντας στη θεματική του ΕΙΤ, ο κ. Αριστείδης Κατσιώρχης, Innovation Manager, EIT Manufacturing South East Co-location Center, παρουσίασε το ρόλο του ΕΙΤ στη συνεργασία μεταξύ φορέων του «τριγώνου της γνώσης» (πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις), προκειμένου η γνώση που παράγεται να μετουσιώνεται σε απτά αποτελέσματα, μέσω της συμμετοχής σε διευρυμένες αλυσίδες αξίας.

Τέλος, η κ. Μαρία Μικρώνη, Εθνικό Σημείο Επαφής για το EIC, εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής και πρότεινε εν συντομία τρόπους συνεργασίας προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το ελληνικό οικοσύστημα και να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες για την τόνωση της ικανότητάς τους να καινοτομούν.

Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται στο σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας.