Απολογισμός προκηρύξεων του Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”

05-11-2021

Οι πρώτες προκηρύξεις του Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 7 Οκτωβρίου 2021 και διαθέσιμο προϋπολογισμό 158 εκ. ευρώ συγκέντρωσαν 378 προτάσεις. Ο προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί σχεδόν κατά 1/3 σε κάθε ένα από τα τρία “Destinations”.
Το “Destination” που συγκέντρωσε τις περισσότερες προτάσεις είναι το “European cultural heritage and the creative industries” με 179 προτάσεις, ακολουθούμενο από το Destination “Social and economic transformations” με 131 προτάσεις, ενώ 68 προτάσεις υποβλήθηκαν στο Destination “Democracy and Governance”.
Οι πρώτες συμβάσεις επιχορήγησης (grant agreements) θα υπογραφούν κατά τον Mάΐο 2022.