Απολογισμός προκήρυξης ERC Starting Grants 2024

15-11-2023

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στη φετινή προκήρυξη ERC Starting Grants 2024 έληξε στις 7 Νοεμβρίου. Συνολικά υποβλήθηκαν 3.474 προτάσεις, σημειώνοντας σημαντική αύξηση (+29%) σε σχέση με την περσινή προκήρυξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της φετινής προκήρυξης ανέρχεται στα 601 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αναμένεται να διατεθεί σε 387 έργα συνολικά.

Σύμφωνα με μια πρώτη ανάλυση των φετινών υποβολών, ο μεγαλύτερος αριθμός προτάσεων σημειώθηκε στον τομέα των φυσικών επιστημών και επιστημών μηχανικών (1.466 προτάσεις - 42%), με δεύτερη την κατηγορία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (1.029 προτάσεις - 30%) και τρίτη την κατηγορία των βιοεπιστημών (976 προτάσεις - 28%).

Όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών, το 40% των προτάσεων υποβλήθηκαν από γυναίκες ερευνήτριες. Η γυναικεία συμμετοχή κυμάνθηκε στα ίδια ποσοστά με πέρσι.