Απολογισμός της πρώτης προκήρυξης της Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

15-06-2023

Ακολουθώντας τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πρώτης δέσμης προκηρύξεων της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιοβασισμένη Οικονομία (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, CBE JU), ανακοινώθηκε η συμβασιοποίηση των πρώτων 21 έργων που χρηματοδοτούνται από τη Σύμπραξη.
Συνολικά 293 δικαιούχοι από 27 χώρες σε όλη την ΕΕ, αλλά και πέρα από αυτήν, θα λάβουν συνολική χρηματοδότηση 116 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη νέων βιο-βασισμένων προϊόντων και υλικών, αλλά και πρωτότυπων εγκαταστάσεων παραγωγής και καινοτόμων διεργασιών.

Ως προς τα είδη δράσεων που θα υλοποιηθούν, τα 21 νέα έργα χωρίζονται ως εξής: 2 Flagship Innovation Actions με συνολικό προϋπολογισμό 28 εκατομμυρίων ευρώ, 8 Innovation Actions με συνολικό προϋπολογισμό 41 εκατομμυρίων ευρώ, 10 Research and Innovation Actions με συνολικό προϋπολογισμό 44 εκατομμυρίων ευρώ, και 1 Coordination and Support Action με προϋπολογισμό 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αναλυτικός κατάλογος των έργων βρίσκεται εδώ.

Τα νέα αυτά έργα θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα της βιο-βασισμένης οικονομίας στην Ευρώπη, κάνοντας χρήση συχνά υποχρησιμοποιούμενων πόρων για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων και βιομηχανικών λύσεων για την αντικατάσταση αγαθών που βασίζονται σε ορυκτούς πόρους. Αυτό θα μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από στρατηγικές εισαγωγές και θα δημιουργήσει νέες αλυσίδες αξίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες και πράσινες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, τα έργα θα υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων της CBE JU Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA).

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή δέσμη προκηρύξεων της CBE JU είναι ανοικτή και περιλαμβάνει 18 θεματικές, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 20 Σεπτεμβρίου 2023.