Δελτίο τύπου για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου

05-01-2021

Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και κατόπιν εντατικών διαπραγματεύσεων, συνήφθη η συμφωνία  εμπορίου και συνεργασίας με γνώμονα την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, τη  διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και τη συνέχιση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ως προς τη συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, παρέχεται η δυνατότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε συγκεκριμένα εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, όπως ο Ορίζοντας Ευρώπη ( πλην του προγράμματος ανταλλαγών ERASMUS+). Οι όροι συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης για την οικονομική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ.