Εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events) για τον Ορίζοντα Ευρώπη – Προκήρυξη 2022

15-10-2021

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής - Bridge2HE- σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις παρακάτω εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events) για τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Οι εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events)  απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που αναζητούν συνεργάτες με στόχο να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στις επερχόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη.


Εκδήλωση δικτύωσης για το Cluster 1 (Health), 29 Οκτωβρίου 2021:
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών έως 28 Οκτωβρίου:
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/signup

Εκδήλωση δικτύωσης για το Cluster 6
(Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment), 27 Οκτωβρίου 2021:
https://he-2022-cluster6.b2match.io/

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών έως 27 Οκτωβρίου:
https://he-2022-cluster6.b2match.io/signup