Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εμπειρογνώμονες για την περίοδο 2021-2027

23-09-2021

Η ΕΕ στηρίζεται στους εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση προτάσεων, την παρακολούθηση έργων και την υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ως experts στη βάση δεμένων που τηρεί η ΕΕ ή οι υφιστάμενοι experts να ανανεώσουν το ήδη καταχωρημένο προφίλ τους.