Χρηματοδότηση 34 έργων στο πλαίσιο των Αποστολών του Ορίζοντα Ευρώπη

12-01-2024

Μετά από τρεις μήνες ενδελεχούς αξιολόγησης, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο τριών προκηρύξεων των Αποστολών του προγράμματος "Ορίζοντας Ευρώπη".
Συνολικά για τις τρεις προκηρύξεις, οι οποίες είχαν προθεσμία στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 και προϋπολογισμό 295,7 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν 133 προτάσεις.
Συνολικά 76 προτάσεις υποβλήθηκαν για την προκήρυξη HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01 - Actions for the implementation of the Mission Restore our ocean and waters by 2030- εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθούν οι 23, με την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Νορβηγία να βρίσκονται στις πρώτες τρεις θέσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων.
Η προκήρυξη HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01 - Demonstration of climate resilience solutions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission - έλαβε 53 προτάσεις εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθούν οι 10, με την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία να βρίσκονται στις τρεις πρώτες χώρες όσον αφορά τους αιτούντες.
Τέλος, τέσσερις προτάσεις υποβλήθηκαν για την προκήρυξη HORIZON-MISS-2023-CLIMA-OCEAN-SOIL-01 – Mission Climate adaptation, Mission Ocean & waters and Mission Soil Deal for Europe – Joint demonstration of an integrated approach to increasing landscape water retention capacity at regional scale -εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθεί η μία, με την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Γαλλία να βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις όσον αφορά τους αιτούντες.
Τους επόμενους μήνες, ο CINEA θα συνεργαστεί στενά με τις επιλεγμένες κοινοπραξίες για την προετοιμασία των συμφωνιών επιχορήγησης. Αυτές θα πρέπει να υπογραφούν έως τα μέσα Μαρτίου 2024, ενώ τα έργα θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.