Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη “Cluster 2 -Culture, Creativity and Inclusive Society”– Προκήρυξη 2022

22-11-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά ενημερωτική εκδήλωση για τη θεματική ομάδα «Culture, Creativity & Inclusive Society (Cluster 2)» στον Ορίζοντα Ευρώπη στις 7 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται πως για την παρακολούθηση δεν απαιτείται εγγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ.

Το διεθνές δίκτυο των Εθνικών Σημείων ΕπαφήςBridge2HE, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει εκδήλωση δικτύωσης (Brokerage Event) στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές διμερείς συναντήσεις, να αναζητήσουν συνεργασίες για την υποβολή προτάσεων και να παρουσιάσουν την ιδέα της πρότασης τους (Pitch Session). Tο πρόγραμμα είναι διαθέσιμo εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

Μαρία Σαμαρά, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη – Cluster 2 | samara@praxinetwork.gr | Τηλ. 210 3607690