Τροποποίηση στις προθεσμίες υποβολής προτάσεων στις προκηρύξεις του Cluster 6

13-01-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τροποποιημένες ημερομηνίες για την υποβολή προτάσεων σε συγκεκριμένα topics του Cluster 6. Συγκεκριμένα, οι καταληκτικές ημερομηνίες από έξι προκηρύξεις έλαβαν παράταση.

Παρακάτω αναφέρονται οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες, όπως είναι δημοσιευμένες στο Funding and Tender Opportunities Portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01: 23-02-2022

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01: 23-02-2022

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage: 23-02-2022

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01: 23-02-2022

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage: 23-02-2022

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01: 10-03-2022