Πρώτο cut-off του EIC Accelerator για το 2023 – συνεχίζεται η υψηλή ζήτηση για μικτή χρηματοδότηση

23-01-2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) έλαβε 476 πλήρεις προτάσεις (full proposals) από νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ στο πρώτο cut-off (προθεσμία υποβολής προτάσεων) του EIC Accelerator, στις 11 Ιανουαρίου 2023.

Το σχήμα μικτής χρηματοδότησης εξακολουθεί να έχει υψηλή ζήτηση:

  • 290 εταιρείες (61% του συνόλου των αιτούντων) ζήτησαν επιχορήγηση σε συνδυασμό με επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο (σχήμα grant and equity)
  • 80 εταιρείες ζήτησαν μόνο επιχορηγήσεις (σχήμα grant only) και
  • 103 εταιρείες έκαναν αίτηση για αρχική επιχορήγηση, με δυνατότητα επενδύσεων σε μετοχές σε μεταγενέστερο στάδιο (σχήμα grant first)

Το 14% των συνολικών προτάσεων υποβλήθηκε από εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής. Οι αιτούντες προέρχονται από 30 διαφορετικές χώρες, με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχεται από το Ισραήλ (65), τη Γερμανία (56), τη Γαλλία (40) και την Ιταλία (33), ενώ 57 προτάσεις προέρχονται από Widening χώρες. Σε αυτή τη φάση, οι προτάσεις αξιολογούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Οι επιτυχημένες εταιρείες θα προσκληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον μιας κριτικής επιτροπής επενδυτών και εμπειρογνωμόνων, τον Μάρτιο 2023, με τις αποφάσεις για την επιλογή των προτάσεων που τελικά θα χρηματοδοτηθούν, να αναμένονται τον Απρίλιο.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης το 2023
Η 11η Ιανουαρίου ήταν η πρώτη προθεσμία υποβολής για το EIC Accelerator μέσα στο 2023. Στο νέο Πρόγραμμα Εργασίας (2023), το συγκεκριμένο εργαλείο προσφέρει χρηματοδότηση 1,13 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων από 0,5 έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το EIC Accelerator ανά πάσα στιγμή, μέσω της πλατφόρμας EIC, στέλνοντας ένα βίντεο, ένα slide deck και απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την καινοτομία και την ομάδα τους. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσα σε 4-6 εβδομάδες και, αν λάβουν θετική αξιολόγηση, μπορούν να υποβάλουν την πλήρη πρόταση σε μία από τις επόμενες καταληκτικές ημερομηνίες: 22 Μαρτίου, 7 Ιουνίου, 4 Οκτωβρίου 2023.