Διαδικτυακή εκδήλωση για τις αλυσίδες αξίας στον τομέα της ενέργειας

12-06-2023

Tags:

Στις 19 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ενημερωτική εκδήλωση/θεματικό εργαστήριο (workshop) σχετικά με τις αλυσίδες αξίας στο Cluster 5 και συγκεκριμένα στο τομέα της ενέργειας, με σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις αναδυόμενες και πιθανές αλυσίδες αξίας σε χώρες widening. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου GREENET και αποτελεί την πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων που πρόκειται να λάβουν χώρα διαδικτυακά το επόμενο διάστημα αναφορικά και με τις άλλες θεματικές του Cluster 5, όπως το κλίμα και οι μεταφορές.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές φορείς από χώρες widening (Ελλάδα και Πορτογαλία) με υψηλό ποσοστό συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα στον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι παρουσίασαν επιτυχημένες περιπτώσεις και μοιράστηκαν προβληματισμούς, ιδέες και συστάσεις, για τη σύνταξη προτάσεων για την ενσωμάτωση των αλυσίδων αξίας στην ενέργεια ή την ένταξη της προσέγγισης αυτής σε τρέχοντα ή μελλοντικά έργα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις και να συζητήσουν με τους ομιλητές για τις ευκαιρίες και τα εμπόδια στις αλυσίδες αξίας της ενέργειας, κατά την διαδικασία δημιουργίας αυτών. Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών (international organisations) και των συμπράξεων (Partnerships) στο Cluster 5, αλλά και η επιλογή εταίρων σε μία κοινοπραξία αναδείχθηκαν ως υψίστης σημασίας στη κατεύθυνση αυτή. Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο επίσης είναι η εμπλοκή των πολιτών (citizen engagement). Η αξιολόγηση της εκδήλωσης απο τους συμμετέχοντες, σε συνδυασμό με τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν, θα χρησιμοποιηθούν ως ανατροφοδότηση για την οργάνωση των επόμενων εκδηλώσεων καθώς και για άλλες δραστηριότητες του έργου GREENET.