Κατάλογος φορέων σχετικών με το Cluster 5 «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»

28-08-2023

Tags:

Το έργο GREENET στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί, ανέπτυξε ένα κατάλογο φορέων (Stakeholder Directory) σχετικών με θεματική του Cluster 5 «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», που είναι πλέον διαθέσιμος στον ιστότοπο του έργου. Στο Cluster 5, υπάρχουν πολλοί πανευρωπαϊκοί οργανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν στην ερευνά, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Ορισμένοι από αυτούς σχετίζονται με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή με τη βιομηχανία. Όμως όλοι εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν τους ρόλους των διαφορετικών οργανισμών και να τους διευκολύνουν στην εύρεση αυτών που θα πρέπει να είναι σε επαφή για διάφορους σκοπούς.

Τέλος, το εργαλείο δίνει στους ενδιαφερόμενους άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τον κάθε οργανισμό και τους προσφέρει τη  δυνατότητα αναζήτησης βάσει του τύπου του οργανισμού, του πεδίου στο οποίο δραστηριοποιείται αλλά και την αντίστοιχη θεματική κατεύθυνση (destination) ανάλογα και με τα ενδιαφέροντα τους.