Διαδικτυακή έρευνα για τον εντοπισμό των αναγκών των ενδιαφερομένων στους τομείς του Κλίματος, της Ενέργειας και της Κινητικότητας

17-11-2022

Το GREENET, το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη θεματική περιοχή του Cluster 5 «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα» του Ορίζοντα Ευρώπη, δημοσίευσε μια έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών των ενδιαφερομένων φορέων στους τομείς του Κλίματος, της Ενέργειας και της Κινητικότητας.
Το δίκτυο GREENET υποστηρίζει οργανισμούς (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιους φορείς, κλπ) στη συμμετοχή τους σε προτάσεις και έργα του Cluster 5, με στόχο τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, την προώθηση διατομεακών λύσεων για την κλιματική μετάβαση, το βιώσιμο, ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό, την αποδοτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χρήση ενέργειας, καθώς και την καθαρή, ασφαλή και έξυπνη κινητικότητα. Εάν δραστηριοποιείστε στους τομείς του Κλίματος, της Ενέργειας και της Κινητικότητας, η συμμετοχή σας σε αυτήν την διαδικτυακή έρευνα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστείτε την εμπειρία και τις γνώσεις σας και να συμμετάσχετε στο σχεδιασμό λύσεων για την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων που αποτελούν εμπόδιο για τη συμμετοχή σας στον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επίπεδου απόδοσης, στο πλαίσιο των δημοσιευμένων προκηρύξεων που αφορούν τη θεματική του Cluster 5.
Οι απαντήσεις σας θα παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυό μας και θα μας επιτρέψουν να τις βελτιώσουμε στη βάση των ευρυμάτων που θα προκύψουν απο την έρευνα.

Χρειάζονται μόνο 3-5 λεπτά για να συμπληρώσετε την έρευνα που θα είναι ανοιχτή έως και τις 30 Νοεμβρίου 2022. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην έρευνα, θα πρέπει να δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τα εξής: 12345.

Για να συνδεθείτε ακολουθείστε το ακόλουθο λινκ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9aea00bb-59fa-25f7-6a11-a11d712f69b5