Διεθνής εκδήλωση δικτύωσης για τις προκηρύξεις πρόγραμμα ERA

07-12-2022

Το ευρωπαϊκό έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής του προγράμματος WIDERA διοργανώνει στις 19 Δεκεμβρίου 2022 διαδικτυακά,  διεθνή εκδήλωση δικτύωσης με αντικείμενο τις προκηρύξεις του Destination 3 “Reforming and Enhancing the EU R&I System” οι οποίες βρίσκονται εντός του προγράμματος εργασίας “Widening Participation and Strengthening of the EU Research Area” για τη διετία 2023-2024 .

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η  δικτύωση των ενδιαφερόμενων οργανισμών από την τετραπλή έλικα, ακαδημία-έρευνα, επιχειρήσεις, δημόσιο και φορείς της κοινωνίας για τη σύσταση κοινοπραξιών ενόψει των προκηρύξεων του 2023 οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 9 Μαρτίου 2023.

Για συμμετοχή στις συναντήσεις, απαιτείται εγγραφή στον πλατφόρμα δικτύωσης: Horizon Europe - ERA Brokerage Event 2023 - Home (b2match.io)

Οι προκηρύξεις της διετίας αφορούν μεταξύ άλλων στη συνέχιση των προκηρύξεων τύπου ERA NETs, στη δημιουργία κοινότητας προοπτικής διερεύνησης, στην εκπαίδευση του υποστηρικτικού προσωπικού στην έρευνα καθώς και στη μελέτη και ενίσχυση της γνώσης πάνω σε αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, αναμόρφωση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και συστημάτων αξιολόγησης ερευνητών, ανοικτή επιστήμη, επιστήμη των πολιτών, δεοντολογία στην έρευνα, συμπεριληπτικά σχέδια έμφυλης ισότητας και διεθνή συνεργασία.

Οι προκηρύξεις απορρέουν από τις τέσσερις αρχές (strands) του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της ΕΕ  ‘A new ERA for Research and Innovation” και μεταγενέστερα από τις 20 δράσεις του θεματολογίου της ΕΕ “European Research Area Policy Agenda” .

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο κάποιων προκηρύξεων (ERA Nets, open science, ethics, researcher careers) χρηματοδοτείται η συμμετοχή των μη – συνδεμένων με τον Ορίζοντα τρίτων χωρών (non-associated third countries) όπως αφρικανικές χώρες, Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Συγκεκριμένα, οι προκηρύξεις του 2023, αντικείμενο της εκδήλωσης δικτύωσης, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

Strand 1: Investments and Reforms

 • Programme level collaboration between national R&I policy-makers (ERA-NETs), a strong European R&I Foresight Community

Strand 2: Improving Access to Excellence [διαθέσιμες από το 2024 - δεν αποτελούν αντικείμενο της εκδήλωσης]

 • Support for the professionalisation of research management
 • Strengthening researchers’ skills for better careers (ResearchComp framework)

Strand 3: Translating R&I Results to the Economy

 • Experimentation and exchange of good practices for value creation, macroeconomic modelling of research and innovation

Strand 4: Deepening the ERA

 • Exploitation and valorisation of results relevant to the ERA Policy Agenda
 • Building a virtual European Info Platform on Contemporary China
 • Reforms of research assessment in the European Research Area
 • Europe-wide citizen science campaigns
 • Policy support for zero-tolerance approach towards gender-based violence in the ERA
 • Manifesto for STE(A)M education and research and innovation career paths
 • Research ethics for environmental and climate technologies, research ethics review in the changing research environments

Πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης δικτύωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ενημερωτική ημερίδα του προγράμματος WIDERA στις 12 Δεκεμβρίου όπου θα παρουσιαστούν οι προκηρύξεις του Destination 3 μεταξύ 15:00 – 18:00 ώρα Ελλάδος.

Επίσημο πρόγραμμα εργασίας “Widening Participation & Strengthening of the EU Research Area”:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2023-2024_en.pdf

Δείτε σχετικό νέο εδώ: https://horizoneurope.gr/news/enimerotiki-imerida-widening-participation-and-strengthening-of-the-eu-research-area/