Απολογισμός της προκήρυξης Twinning: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03

24-01-2022

Η προκήρυξη Twinning: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 18η Ιανουαρίου 2022, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό προτάσεων με υπερκάλυψη 3.7 φορές του διαθέσιμου προϋπολογισμού και 3.8 φορές του αριθμού των έργων που θα χρηματοδοτηθούν.

Αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας: 25%

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ευρωπαϊκού εκτελεστικού οργανισμού έρευνας “Research Executive Agency”:

  • 391 επιλέξιμες προτάσεις υποβλήθηκαν
  • 555 εκ. ευρώ η αιτούμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
  • Μάιος 2022 θα είναι ο μήνας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη προκήρυξη Twinning στον Ορίζοντα Ευρώπη θα χρηματοδοτήσει τον μεγαλύτερο αριθμό έργων σε σχέση με τις αντίστοιχες του προηγούμενου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Αυτό ισχύει και για το ποσοστό επιτυχίας, το οποίο διαμορφώνεται στο 25% σε σχέση με 12% (ή και χαμηλότερα) που είχε επικρατήσει στον Ορίζοντα 2020.

Υπενθυμίζεται πως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της προκήρυξης είναι 146 εκ. ευρώ για 100 έργα, ενώ κάθε κοινοπραξία δύνανται να αιτηθεί μεταξύ 0,80 – 1.5 εκ. ευρώ.

Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, από εμπειρογνώμονες της ΕΕ.